Vastgesteld bouwkundig erfgoed

School en parochie-centrum De Wante

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95395

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwencomplex met resten van het vroeger klooster van Schorisse, thans parochiaal centrum en katholieke vrije basisschool.Aanduiding van

Is de vaststelling van

School en parochie-centrum De Wante

Essestraat 3 (Maarkedal)
Overblijvende kloostervleugel uit het derde kwart van de 19de eeuw met vroegere gelijkvloerse kloosterkapel. Rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen en vijf traveeën met rondboogvensters, onder pannen schilddak. Loodrecht aansluitende sterk verkorte vleugel van één verdieping met klaslokaal. Moderne nieuwbouw met in het straatbeeld geïntegreerde inkom tussen kerkhofmuur en oude kloosterbouw.