Beschermd monument

Windmolen Fauconniersmolen

Beschermd monument van 02-07-1948 tot heden
ID: 9540   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9540

Besluiten

Stenen windmolen Fauconiersmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1948  ID: 221

Beschrijving

De stenen windmolen Fauconniersmolen is beschermd als monument.


Waarden

De stenen windmolen Fauconniersmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Fauconniersmolen

Grote Steenweg zonder nummer (Lede)
Buitenkruier met bewaarde kap en wieken.