Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het gesloten type

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95401   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95401

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van het gesloten type, in kern uit de 18de eeuw. Aan de straat gelegen boerenhuis, eertijds in eerste travee eveneens café en een tijdlang gemeentehuis, met witgeschilderde gevel op gepikte plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Bovenstraat 2/1, Latemdreef 67 (Zwalm)
Hoeve in kern uit de 18de eeuw, aan de straat gelegen boerenwoning met aangepaste muuropeningen.