Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95407
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95407

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve (hoek Bergstraat) met gebouwen van diverse volumes gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenplaats met tuintje. Ten zuidwesten inrijpoort, ingewerkt in muur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Stationsstraat 2 (Herzele)
Gesloten hoeve met gebouwen van diverse volumes gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenplaats met tuintje. Ten zuidwesten inrijpoort, ingewerkt in muur. Boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw.