Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95416

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aanvankelijk rij van drie ondiepe arbeidershuisjes uit de tweede helft van de 19de eeuw, van één bouwlaag en verschillend aantal traveeën (van links naar rechts respectievelijk twee, één en drie traveeën), onder doorlopend pannen zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen

Heirbaan 11-13 (Zele)
Aanvankelijk rij van drie ondiepe arbeidershuisjes uit de tweede helft van de 19de eeuw, van één bouwlaag en verschillend aantal traveeën, onder doorlopend pannen zadeldak.