Beschermd monument

Watermolen op de Molenbeek met woning en stallingen

Beschermd monument van 18-10-1973 tot heden
ID: 9542   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9542

Besluiten

Watermolen met woning, stallingen en omgeving met Molenbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1973  ID: 666

Beschrijving

De watermolen op de Molenbeek met de woning en de stallingen zijn beschermd als monument.


Waarden

De watermolen met de woning en de stallingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen op de Molenbeek

Molenstraat 69 (Lede)
Watermolen op de Molenbeek gelegen in een beschermd landschap. Bewaard ijzeren scheprad en sluis.