Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Daniël: toren

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden
ID: 9545   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9545

Besluiten

Parochiekerken Sint-Andreas, Sint-Danneels, Sint-Goriks en Sint-Hilarius
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1943  ID: 92

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Daniël is beschermd als monument.Waarden

De toren der Sint-Daneelkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Daniël

Beervelde-Dorp 60 (Lochristi)
Oorspronkelijke kapel gesticht begin 14de eeuw. In 1927 werd de kerk gesloopt met uitzondering van de gotische toren waarachter een nieuwe neogotische kerk werd opgericht (1928) naar ontwerp van architect Henri Valcke.