Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Kerckhove

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95462   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95462

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Inplanting opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw (zie de Ferrariskaart) en eertijds omgracht (zie 19de-eeuwse kaarten); quasi achtvormige omgrachting rond boerenhuis en voorerf. Bakstenen complex onder zadeldaken (pannen), boerenhuis uit midden 18de eeuw, dienstgebouwen wellicht uit laat 19de eeuw en begin 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Kerckhove

Beekstraat 1 (Wortegem-Petegem)
Inplanting opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw en eertijds omgracht. Bakstenen complex onder zadeldaken, boerenhuis uit midden 18de eeuw, dienstgebouwen wellicht uit laat 19de eeuw en begin 20ste eeuw.