Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis De gulden Weerelt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95474
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw, recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De gulden Weerelt

Markt 7 (Oudenaarde)
Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw met recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Onderkelderde rood- en geelgeschilderde bak- en zandsteenbouw met kelderluiken in linker en rechter travee. Centrale rondboogdeur in eind 18de-eeuwse geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en sluitsteen.