Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95487
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95487

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve op rechthoekige plattegrond, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend uit het begin van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Boterhoek 52 (Wichelen)
Gesloten hoeve op rechthoekige plattegrond, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Volumes geschikt rond vierkant binnenerf, verhard met aangestampte aarde en deels beplant. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. In kern minstens opklimmend tot het begin van de 19de eeuw. Rechts, planten- en groententuin aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan twee gecementeerde bakstenen pijlers.