Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95496   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95496

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek van de verbredende straat op een terrein dat afhelt naar veldzijde toe. Gesloten hoeve met tuin en hoge bakstenen muur ten oosten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Joann.-Bapt.Van Langenhaeckestr. 13 (Ninove)
Gelegen aan de hoek van de verbredende straat op een terrein dat afhelt naar veldzijde toe. Gesloten hoeve met tuin en hoge bakstenen muur ten oosten.