Beschermd monument

Windmolen Tukmolen

Beschermd monument van 25-03-1993 tot heden

ID
9550
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9550

Besluiten

Houten windmolen de Tukmolen
verplaatsingsbesluiten: 25-03-1993  ID: 11089

Houten windmolen de Tukmolen
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14955

Beschrijving

Deze bescherming betreft de windmolen Tukmolen.

De Tukmolen werd in 1992 verplaatst van Lede naar Maarkedal. Deze verplaatsing werd gemachtigd bij ministerieel besluit van 25 maart 1993, maar het koninklijk besluit van 18 juni 1979 tot bescherming als moment werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Lede. Daarom werd dit besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.Waarden

De houten windmolen Tukmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tukmolen

Bossenaarstraat zonder nummer (Maarkedal)
De Nieuwe Bossenaarmolen, werd opgericht in 1992-1997 op de hoogte van de Bossenaar, een weinig ten noordoosten en iets lager dan de standplaats van de in 1939 verdwenen Bossenaarmolen. De voormalige Tukmolen, herbouwd in derde kwart 18de eeuw, werd overgebracht uit Impe (Lede) en gereconstrueerd onder leiding van architect R. Berteloot.