Beschermd monument

Windmolen Tukmolen

Beschermd monument van 25-03-1993 tot heden

ID: 9550   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9550

Besluiten

Houten windmolen de Tukmolen
verplaatsingsbesluiten: 25-03-1993  ID: 11089

Beschrijving

De windmolen Tukmolen werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 18 juni 1979. Bij ministerieel besluit van 25 maart 1993 werd toelating verleend om de molen te verplaatsen naar Maarkedal.Waarden

De houten windmolen, genaamd de Tukmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Nieuwe Bossenaarmolen of Tukmolen

Bossenaarstraat zonder nummer (Maarkedal)
Opgericht in 1992-1997 op de hoogte van de Bossenaar, een weinig ten Noordoosten en iets lager dan de standplaats van de in 1939 verdwenen Bossenaarmolen. Reconstructie onder leiding van architect R. Bertheloot van de houten Tukmolen, een in 1980 gedemonteerde bouwvallige staakmolen uit Impe, daterend van 1763.