Beschermd monument

Duiventoren

Beschermd monument van 23-06-1982 tot heden
ID: 9551   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9551

Besluiten

Duiventoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1982  ID: 1795

Beschrijving

De duiventoren is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de duiventoren als volgt werd gemotiveerd: als midden 17de-eeuwse bakstenen duiventoren met tuitgevel op schouderstukken, pannenzadeldak, vlechtwerkverband in de topgevels en gekalkt parement met geteerde plint.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000685, Duiventoren met omgeving, advies KCML (1982).


Waarden

De duiventoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met duiventoren

Smalle Heerweg 62 (Lochristi)
Grote hoeve met losse bestanddelen. Voorerf aan de straatkant afgesloten door een haag waarin een ijzeren toegangshek.