Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Duiventoren met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-06-1982 tot heden
ID: 9552   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9552

Besluiten

Duiventoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1982  ID: 1795

Beschrijving

De duiventoren is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: de constructie die een integrerend geheel vormt met de onmiddellijke omgeving.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000685, Duiventoren met omgeving, advies KCML (1982).

Waarden

De duiventoren met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met duiventoren

Smalle Heerweg 62 (Lochristi)
Grote hoeve met losse bestanddelen. Voorerf aan de straatkant afgesloten door een haag waarin een ijzeren toegangshek.