Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95546
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95546

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 7. Rijhuis van twee bouwl. en drie trav., waarschijnlijk uit XVIII d doch met gewijzigde en daardoor licht storende gevelordonnantie en -parement.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Prinsenhofplein 7 (Gent)
Rijhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw doch met gewijzigde en daardoor licht storende gevelordonnantie en -parement.