Beschermd cultuurhistorisch landschap

Molsbroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-11-1984 tot heden

ID: 9560   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9560

Besluiten

Het Molsbroek
definitieve beschermingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 23-11-1984  ID: 2004

Beschrijving

Het Molsbroek te Lokeren is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de wetenschappelijke waarde als volgt:
ornithologische waarde: Niet alleen wegens de grote diversiteit aan broedvogels is het Molsbroek van ornithologisch belang. Het gebied is tevens een eendenpleisterplaats van nationaal belang: mede door de rust in de omgeving verblijven er jaarlijks tot 4200 eenden (acht soorten).
botanische waarde: Wat het botanisch belang betreft kunnen de volgende kenmerkende vegetatietypen worden onderscheiden:
watervegetaties: lemnidenassociaties, zoals het Lemno-Spirodeletum. In de onderwaterlaag vermelden we het Lemnetum trisulcae, het Ceratophylletum demersi, het Myriophylletum spicati.
helophyten-verlandingsvegetaties: het Sparganio-Sagittarietum, het Typhetum en een vegetatie met Alisma plantago-aquatica.
landvegetaties: onder meer de sociatie van Carex acuta en de Glycera maxima-, Phalaris arundinacea- en Phragmites australis- sociaties.
Van de andere vegetatietypen worden ten slotte de grasland- en de elzenbroekvegetaties vermeld.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000731, Molsbroek, advies KCML (1984).


Waarden

Het Molsbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molsbroek

Lokeren (Lokeren)
Het Molsbroek is een meersengebied aan de Durme; juist stroomafwaarts Lokeren gelegen. Tijdens de middeleeuwen werden langs de riviergeul van de Durme de dijken aangelegd en via sluizen zal men eeuwenlang de invloed van de getijden pogen te beheersen.