Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch burgerhuis met winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95656

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst en oculus, en afgedekt door een zadeldak, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch burgerhuis

Markt 56 (Lokeren)
Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst en oculus, en afgedekt door een zadeldak, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.