Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95671

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning, voormalige woning Bombeke-Buysse. Circa 1868 (zie kadasterarchief) liet brouwer Leon Bombeke een woning bouwen op een onbebouwd stuk grond aan de Wegvoeringstraat, naar een gevelplan van 1864 door architect A. Van Hecke uit Brugge.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Wegvoeringstraat 102 (Wetteren)
Burgerwoning, gebouwd circa 1868 naar een gevelplan van 1864 door architect A. Van Hecke uit Brugge. Opvallende woning in neoclassicistische stijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend schilddak. Het huidige voorkomen beantwoordt grotendeels aan het gevelontwerp van 1864.