Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoningen met modenwinkel en pasteiwinkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 95686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95686

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woon-/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) in opdracht van de heer Dierick - Herssens volgens een spiegelbeeldschema. Volgens het bouwplan was de begane grond bestemd als "modenwinkel" (links) en als "pasteiwinkel" (rechts).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoningen met mode- en pasteiwinkel

Kerkstraat 59-63 (Dendermonde)
Woon-/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) in opdracht van de heer Dierick - Herssens volgens een spiegelbeeldschema. Volgens het bouwplan was de begane grond bestemd als "modenwinkel" (links) en als "pasteiwinkel" (rechts).