Beschermd monument

Katoenspinnerij S.A. Galveston: water- en traptoren

Beschermd monument van tot heden

ID
9569
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9569

Besluiten

Katoenspinnerij Galveston
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-2002  ID: 3841

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de water- en traptoren van de voormalige katoenspinnerij Galveston.Waarden

De water- en traptoren van de voormalige katoenspinnerij Galveston is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een goed bewaard en aanvullend typevoorbeeld van een water- en traptoren horende bij een zogenaamde Filature à étages uit de periode circa 1910 waarbij dit belangrijke onderdeel, in vergelijking met andere voorbeelden, een eigen architecturale vormgeving meekreeg die karakteristiek is voor de periode van constructie. De ontwerper was architect E. De Weerdt die de plannen van verschillende bedrijfsgebouwen in het Gentse heeft getekend en aldus evenals door zijn ontwerpen van art-nouveauwoningen, ook op het vlak van de fabrieksarchitectuur enige bekendheid verwierf.
De water- en traptoren is tevens een materiële getuige met een symbolische en visuele bakenwaarde als driedimensionaal teken dat ook na de verdwijning van het hoofdvolume, nog getuigt van de vroegere aanwezigheid van een textielfabriek van het Manchestertype, in casu de Galveston, op die plaats. Het gaat dus ook om een belangrijke blijvende aanwijzing met betrekking tot de inrichting van een in het Vlaamse gewest eertijds uitzonderlijk belangrijke concentratie van textielbedrijven in het Gentse havengebied.
De water- en traptoren van de voormalige katoenspinnerij Galveston maakt tevens op evenwaardige wijze deel uit van een groter geheel van reeds als monument beschermde textielbedrijven inclusief andere industrieel-archeologische relicten die zich alle in dezelfde stadswijk bevinden doch die uit een andere periode dateren en/of andere architecturale kenmerken vertonen.
De bescherming beoogt tevens het behoud van een belangrijk restant van een textielbedrijf waarvan de naam (Galveston) deel uitmaakt van het collectieve historische geheugen van de Gentse bevolking.
Daarenboven bevindt zich op het terrein nog de voormalige stapelloods (1864-1913), zeldzaam geworden restant met voorbeeldwaarde op het vlak van de loodsenbouw in de bovengemelde periode en eertijds behorende tot de vanaf 1977 gesloopte en één van de bekendste Gentse spinnerijen, de Société Linière La Liève.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Katoenspinnerij S.A. Galveston

Hurstweg 8, Wiedauwkaai 52 (Gent)
Voormalige katoenspinnerij "S.A. Galveston", opgericht circa 1910, opgenomen in het UCO-consortium in 1955. Het fabriekscomplex met zijn spinnerijgebouw van het Manchestertype dateert volgens de bouwaanvraag van 1910 en is een ontwerp van architect Emile De Weerdt. Rechthoekig blok vier bouwlagen onder plat dak met markerende traptoren in neostijl. Magazijnen ten oosten opgevat als rechthoekige gebouwen van één bouwlaag onder zadeldak.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.