Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven Cantimpré en Hof ter Kammen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
957
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/957

Besluiten

Abdijhoeve Cantimpré en Hof ter Kammen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1834

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde hoeven Cantimpré en het Hof ter Kammen met de ruime omgeving, bestaand uit weiland, akkerland, een deel van de Roskambeek, de parochiekerk Sint-Martinus (tevens als monument beschermd) met kerkhof, de pastorie met pastorietuin en enkele kleinere hoeven.Waarden

De omgeving van de hoeve Cantimpré en het Hof ter Kammen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Abdijhoeve Cantimpré

Cantempréstraat 3 (Pepingen)
Ruime vierkanthoeve met gebouwen uit de 19de eeuw, overluifelde inrijpoort, boerenwoning, stallen en langsschuur, een omheiningsmuur van natuur- en baksteen verbindt de hoeve met de kerk, binnen deze omheining liggen nog twee langsschuren.


Hof ter Kammen

Terkammenstraat 31 (Pepingen)
Gesloten hoeve met rondbooginrijpoort gedateerd 1860, tweelaags boerenburgerhuis daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, langsschuur uit 1870 en recentere hoevegebouwen, ten zuidoosten alleenstaand bakhuisje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Cantempréstraat zonder nummer (Pepingen)
Voormalige priorijkerk, homogeen gebouw opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen, aangevat in 1619 en aansluitend bij de Henegouwse gotiek, ten zuiden bevindt zich een langgerekt kerkhof.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met tuin

Cantempréstraat 1 (Pepingen)
Een in circa 1837 gebouwde pastorie met tuin van 34,5 are met enkele relicten van de oorspronkelijke beplanting.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bogaarden, Bellingen en Pepingen

Kester (Gooik), Beert, Bellingen, Bogaarden, Heikruis, Pepingen (Pepingen)
Leemgronden zijn kenmerkend in dit sterk heuvelend landschap ten zuiden van Pepingen, met holle wegen en ruggen tot 70 meter hoog en meer, met verschillende beken die tot het Zennebekken behoren. Naast Bogaarden en Bellingen omvat het afgebakende gebied ook de gehuchten Hoesnaeke, Geiling, Plutsingen, Teleweide en Terheugen. De boerderijen van waaruit in de 18de eeuw het gebied werd uitgebaat, bestaan nog en zijn nog in bedrijf. Bellingen is een landelijke dorp zonder echte kern maar met een aantal Brabantse vierkantshoeves aan de Roskambeek. Het dorpsgezicht is er de laatste 150 jaar nagenoeg niet gewijzigd. Het Moeliebos is een typisch voorbeeld van de bron- en beekbegeleidende bosjes in de leemstreek.


Hoeven Cantimpré en Hof ter Kammen met omgeving

Cantempréstraat , Kriekelaerestraat , Nerebosstraat , Terkammenstraat , Trapstraat (Pepingen)
Vanaf Bogaarden gezien vormen het dorp Bellingen, het Hof ter Kammen en de voormalige abdijhoeve van Cantimpré een waardevol geheel. Het hof ter Kammen situeert zich aan het einde van een vlakte voor de glooiingen waarop zich Bellingen situeert. Tussenin vloeit de Roskambeek.