Hoeven Cantimpré en Hof ter Kammen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1982 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Pepingen
Deelgemeente Bellingen, Pepingen
Straat Cantempréstraat, Kriekelaerestraat, Trapstraat, Terkammenstraat, Nerebosstraat
Locatie Cantempréstraat, Kriekelaerestraat, Kriekelaerestraat, Nerebosstraat, Terkammenstraat, Trapstraat (Pepingen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/23064/109.1
  • DB000692
  • OB000697

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeven Cantimpré en Hof ter Kammen met omgeving

Cantempréstraat, Kriekelaerestraat, Kriekelaerestraat, Nerebosstraat, Terkammenstraat, Trapstraat (Pepingen)

Vanaf Bogaarden gezien vormen het dorp Bellingen, het Hof ter Kammen en de voormalige abdijhoeve van Cantimpré een waardevol geheel. Het hof ter Kammen situeert zich aan het einde van een vlakte voor de glooiingen waarop zich Bellingen situeert. Tussenin vloeit de Roskambeek.

Is de omvattende bescherming van

Abdijhoeve Cantimpré

Cantempréstraat 3, Pepingen (Vlaams-Brabant)

Ruime vierkanthoeve met gebouwen uit de 19de eeuw, overluifelde inrijpoort, boerenwoning, stallen en langsschuur, een omheiningsmuur van natuur- en baksteen verbindt de hoeve met de kerk, binnen deze omheining liggen nog twee langsschuren.

Hof ter Kammen

Terkammenstraat 31, Pepingen (Vlaams-Brabant)

Gesloten hoeve met rondbooginrijpoort gedateerd 1860, tweelaags boerenburgerhuis daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, langsschuur uit 1870 en recentere hoevegebouwen, ten zuidoosten alleenstaand bakhuisje.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Cantempréstraat zonder nummer, Pepingen (Vlaams-Brabant)

Voormalige priorijkerk, homogeen gebouw opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen, aangevat in 1619 en aansluitend bij de Henegouwse gotiek, ten zuiden bevindt zich een langgerekt kerkhof.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met tuin

Cantempréstraat 1, Pepingen (Vlaams-Brabant)

Tweelaags dubbelhuis onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

Pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouwparochie

Cantempréstraat 1 (Pepingen)

Tuin van 34,5 are bij een circa 1837 gebouwde pastorie, met enkele relicten van de oorspronkelijke beplanting.

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde hoeven Cantimpré en het Hof ter Kammen met de ruime omgeving, bestaand uit weiland, akkerland, een deel van de Roskambeek, de parochiekerk Sint-Martinus (tevens als monument beschermd) met kerkhof, de pastorie met pastorietuin en enkele kleinere hoeven.

Waarden

De omgeving van de hoeve Cantimpré en het Hof ter Kammen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.