Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laat-classicistische stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95720
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95720

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak (?), mogelijk met oude kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Laatclassicistische stadswoning

Kattestraat 8 (Oudenaarde)
Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, mogelijk met oude kern. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel met attiekbekroning en centrale siervaas, gemarkeerd door licht uitspringende zijrisalieten.