Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laat-classicistische stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95720   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95720

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak (?), mogelijk met oude kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Laatclassicistische stadswoning

Kattestraat 8 (Oudenaarde)
Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak (?), mogelijk met oude kern.