Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Heirbrugmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1979 tot heden
ID: 9573   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9573

Besluiten

Molen van de Heirbrug en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1307

Beschrijving

De windmolen Heirbrugmolen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.


Waarden

De molen van de Heirbrug met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Heirbrugmolen

Heirbrugstraat 162 (Lokeren)
Bakstenen romp van een voormalige bovenkruier uit de eerste helft van de 19de eeuw, waarvan circa 1945 de kap en wieken door storm werden afgerukt.