Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Groot Kromeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95828
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95828

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudst gekende pachter in 1554. In 1669 vermeld als een "behuysde hofstede met motte, wallen, huyse, scueren, stallijnghe". Volgens een kaart van 1727, behorend tot de heerlijkheid Schoonberge en gelegen op het kruispunt van heerwegen, thans gevat tussen de spoorweg en de autostrade E40. Afgezonderde hoeve met losse bestanddelen in boomgaard, afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Groot Kromeke

Markettestraat 6 (Aalter)
Afgezonderde hoeve met losse bestanddelen van 1681 in boomgaard, afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Boerenwoning ten noorden van één bouwlaag onder zadeldak.