Beschermd monument

Kasseiweg Etikhovestraat: onderdeel

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

ID: 9583   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9583

Besluiten

Kasseiwegen met inbegrip van de bermen
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2945

Beschrijving

De Etikhovestraat is als kasseiweg beschermd als monument.

Deze bescherming betreft een uitbreiding van een eerdere bescherming (daterend van 30 maart 1995 en het deeltje van de Etikhovestraat dat het dichtst aanleunt bij het Etikhoveplein omvattend). Deze bescherming dateert van 24 oktober 1995 en omvat het deel van de Etikhovestraat dat parallel met Puttene langs de kerk loopt.Waarden

Maarkedal (Etikhove): Etikhoveplein, Etikhovestraat en Gieterijstraat. Uitbreiding: Etikhovestraat en Puttene is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn;
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten;
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid;
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter;
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

historische waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn;
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten;
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid;
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter;
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

industrieel-archeologische waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn;
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten;
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid;
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter;
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

wetenschappelijke waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn;
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten;
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid;
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter;
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasseiweg Etikhovestraat

Etikhovestraat zonder nummer (Maarkedal)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.