Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95847

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpshuis volgens kadasterarchief gebouwd eind 19de eeuw door August Baeten-De Wilde uit Kalken op een ouder boerenerf waarvan een deel werd afgesplitst. Eenvoudige woning van een bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkstraat 50 (Berlare)
Dorpswoning, gebouwd eind 19de eeuw op een ouder boerenerf waarvan een deel werd afgesplitst. Eenvoudige woning van één bouwlaag en drie traveeën onder pannen zadeldak. Achteraan haaks aanpalend bedrijfsgebouw met stallen en dwarsschuur, mogelijk teruggaand op voorgaande hoeve.