Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Van Vlaanderensmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-05-1984 tot heden
ID: 9586   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9586

Besluiten

Van Vlaanderensmolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-1984  ID: 1970

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de windmolen Van Vlaanderensmolen met inbegrip van de molen zelf.


Waarden

De omgeving van de Van Vlaanderensmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving windmolen Van Vlaanderensmolen

Brouwerijstraat 70, 91, Hooimeersslag 1, Langekantweg zonder nummer, Lostraat zonder nummer, Meirestraat zonder nummer, Molendam zonder nummer, Molenslag 2-40, 7-19, Poekstraat 2-36, St. Annadreef 3-19, Vijverstraat 33, 43, 56 (Lievegem)
Het geheel omvat de omgeving van de Van Vlaanderensmolen uit het begin van de 20ste eeuw. De omgeving van de molen bestaat voornamelijk uit open weilanden met verspreide hoeves.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Brouwerijstraat 91 (Lievegem)
Gerenoveerd boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), daterend uit eerste kwart 19de eeuw(?).


Hoeve

Vijverstraat 43 (Lievegem)
Voormalige hoeve van het langgestrekte type met boerenhuis van zes traveeën en rechts aanleunend schuurtje onder afzonderlijk zadeldak (pannen), opklimmend tot begin 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Brouwerijstraat 70 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen op het einde van de doodlopende straat en daterend uit eerste helft 19de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Vijverstraat 56 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Molenslag 2 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen op erf afgesloten door ijzeren hek. Witgeschilderd woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), opklimmend tot 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Poekstraat 28 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen, schuin ingeplant, erf afgesloten door middel van ijzeren toegangshekje en inrijhek aan vierkante bakstenen pijlers. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel van circa 1800.


Sint-Annakapel

Meirestraat zonder nummer (Lievegem)
Bakstenen wegkapel gelegen op een vijfsprong en aan het einde van een beukendreef naar het kasteel van Vinderhoute. Volgens S. Hebbelynck opgericht in traditionele stijl circa 1648.


Windmolen Van Vlaanderensmolen

Molenslag 40 (Lievegem)
Stenen korenwindmolen, zogenaamd "Van Vlaenderensmolen", naar de eigenaars vanaf 1887. Ronde bakstenen beltmolen gebouwd in 1905 ter vervanging van een houten molen.