Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Van Vlaanderensmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9586
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9586

Besluiten

Van Vlaanderensmolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-1984  ID: 1970

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de windmolen Van Vlaanderensmolen met inbegrip van de molen zelf.Waarden

De omgeving van de Van Vlaanderensmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving windmolen Van Vlaanderensmolen

Brouwerijstraat, Hooimeersslag, Langekantweg, Lostraat, Meirestraat, Molenslag, Poekstraat, St. Annadreef, Vijverstraat (Lievegem)
Het geheel omvat de omgeving van de Van Vlaanderensmolen uit het begin van de 20ste eeuw. De omgeving van de molen bestaat voornamelijk uit open weilanden met verspreide hoeves.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Vijverstraat 43 (Lievegem)
Hoeve van het langgestrekte type met boerenhuis van zes traveeën en rechts aanleunend schuurtje onder afzonderlijk zadeldak, opklimmend tot begin 18de eeuw. Achter het woonhuis bakhuis met voorpuntgevel afgewerkt met vlechtingen.


Hoeve met losse bestanddelen

Vijverstraat 56 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen, opklimmend tot 18de eeuw: boerenwoning onder zadeldak van zes traveeën en aanleunend wagenhuis met rechthoekige doorgang, dwarsschuur met inspringend middengedeelte met rechthoekige inrijpoort uit vierde kwart 19de eeuw en bakhuis.


Hoeve met losse bestanddelen

Molenslag 2 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen op erf afgesloten door ijzeren hek met witgeschilderd woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak, opklimmend tot 18de eeuw met links aangebouwde stallen. Aan de straatkant, witgekalkte stallen op gepikte plint onder zadeldak.


Hoeve met losse bestanddelen

Brouwerijstraat 91 (Lievegem)
Gerenoveerde boerenwoning van acht traveeën onder zadeldak, daterend uit eerste kwart 19de eeuw. Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak, reeds in kaart gebracht in 1726.


Hoeve met losse bestanddelen

Brouwerijstraat 70 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen op het einde van de doodlopende straat en daterend uit eerste helft 19de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Poekstraat 28 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen, schuin ingeplant, erf afgesloten door middel van ijzeren toegangshekje en inrijhek aan vierkante bakstenen pijlers. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel van circa 1800. Dwarsschuur van twaalf traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw.


Sint-Annakapel

Meirestraat zonder nummer (Lievegem)
Bakstenen wegkapel gelegen op een vijfsprong en aan het einde van een beukendreef naar het kasteel van Vinderhoute en opgericht in traditionele stijl circa 1648.


Van Vlaenderensmolen

Molenslag 40 (Lievegem)
Stenen bergmolen met molenaarswoning aan noordelijke zijde. De molen wordt Van Vlaenderensmolen genoemd naar de eigenaars vanaf 1887. De molen is in 1905 gebouwd op een kouter, vijf meter hoger gelegen dan de omgeving, aan de rand van de vallei van de Oude Kale. Op deze plek stond reeds vóór 1591 een houten staakmolen die toebehoorde aan de heren van Vinderhoute.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

Landegem, Merendree (Deinze), Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lievegem)
De waterloop de Oude Kale en het alluviale meersengebied rond de waterloop wordt omringd door een bulkenlandschap waar kleinschaligheid typerend is. Delen van de kleinschalige dorpskern van Vinderhoute en de driesgehuchten Slindonk, Heystedries en Drieselken en het gehucht Luchteren bevinden zich binnen de afbakening van het kouter- bulkenlandschap. Vaak liggen ze op de overgang van de bulken naar open field (een kouter of een akkercomplex op de hoger gelegen gronden). Merendree telt twee kasteeldomeinen aan de Oude Kale. Typerend voor de Gentse buitengordel is de aanwezigheid van verschillende clusters van kasteeldomeinen, zoals te Vinderhoute, Drongen, Luchteren en Mariakerke. In het gebied zijn verschillende elementen van bouwkundig erfgoed aanwezig, vnl. boerderijen, landelijke bewoning, een windmolen, kapellen.