Beschermd monument

Neerhof van Kasteel Rozelaar: boerenwoning

Beschermd monument van 17-10-1995 tot heden

ID
9589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9589

Besluiten

Kasteel Rozelaar met omgeving en kasteelhoeve: boerenwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1995  ID: 2930

Beschrijving

De boerenwoning van het voormalige neerhof van het kasteel Rozelaar is beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis van de voormalige kasteelhoeve van kasteel Rozelaar is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zeldzaam voorbeeld van een boerenhuis opklimmend tot de 16-17de eeuw, deel uitmakend van de kasteelhoeve van kasteel Rozelaar.

volkskundige waarde

als voorbeeld van een boerenwoning met typische bouwkarakteristieken eigen aan de vroegere hoevebouw zoals het lange zadeldak tussen aandaken, de lage deuropeningen, de hoge vensters, de houten zoldering mer versierde moerbalken op consoles.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neerhof van Kasteel Rozelaar

Stationsstraat 103, 107, 105A (Lochristi)
Vroegere dienstgebouwen en kasteelhoeve ingeplant aan weerszij van de westelijke toegangsweg naar het kasteelpark met kasteel. Gecementeerde toegangsbrug over de westelijke walgracht aan de straat, met gebogen lage leuningen tussen vierkante postamenten.