Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95897
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95897

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onbewoond bakstenen boerenarbeidershuis, zijdelings aan de straat palend.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Schudewee 5 (Brakel)
Boerenarbeiderswoning, zijdelings aan de straat palend. Breedhuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën onder mank pannen zadeldak; waarschijnlijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw verbouwde en uitgebreide oudere woning.