Parochiekerk Sint-Paulus

Beschermd monument van 05-02-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Smidsestraat
Locatie Smidsestraat zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1236.1
  • 4.01/44021/666.1
  • OO002764

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus

Smidsestraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

In het perspectief van het eerste straatgedeelte werd in 1930 de huidige neoromaanse Sint-Pauluskerk gebouwd naar ontwerp van architect H. Valcke ter vervanging van de houten hulpkerk van 1902, het jaar waarin de parochie opgericht werd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de neoromaanse Sint-Pauluskerk.

Waarden

Sint-Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Sint-Pauluskerk vormt het centrum van de nieuwe Sint-Paulusparochie welke aan de rand van Gent werd opgericht in 1902. Zij is daardoor een representatief voorbeeld en een symbool van de enorme groei van de Vlaamse steden en in het bijzonder de stad Gent in de 19de en begin 20ste eeuw.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Kerk opgetrokken in 1930 uit bak- en Gobertangesteen naar ontwerp van architect Valcke in de voor die periode ongebruikelijke neoromaanse stijl. Het interieur (biechtstoelen, hekkens in kunstsmeedwerk, altaren, communiebank, godslampen, tabernakels, Mariabeeld in de Mariakapel, ... ) bestaat uit een mengeling van neoromaanse stijl, Byzantijnse stijl, art deco en symbolisme en kwam volledig tot stand in de periode 1930-1936. De glasramen werden alle geleverd door het gerenommeerde atelier Ganton-Defoin.

industrieel-archeologische waarde

Het dakspant is een representatief voorbeeld van een betonnen dakspant. De machinerie van het oude uurwerk en de aandrijving van de klokken bleven intact bewaard.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.