Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenaarshuis bij de Maldegemmolen en maalderij Tillieu

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95906
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95906

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige koren- en oliewindmolen op de wijk Maldegem, eenhouten staakmolen, reeds vermeld in de penningcohieren van 1571 als oliestamperij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenaarshuis bij de Maldegemmolen en maalderij Tillieu

Maldegemstraat 17 (Kruisem)
Begin 19de eeuw in bezit van F. Ghyselinck, midden 19de eeuw gebruikt. In 1889 rechterdeel van huis omgebouwd tot korenmolen, aangedreven met stoom. In 1928, na vernieling door storm en afbraak van de windmolen, inrichting van een mechanische maalderij. In de jaren 1930 en 1946, uitbreiding met nieuwe bloemmolens in nieuw gebouw parallel met de Maldegemstraat.