Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95964   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95964

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerderij bestaande uit woonhuis, dwarsschuur, bergschuur en kleine stal op begraasd en beboomd erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Keizerstraat 9 (Sint-Niklaas)
Hoeve bestaande uit woonhuis, dwarsschuur, bergschuur en kleine stal op een met gras begroeid en beboomd erf.