Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
95979
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95979

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes aan weerszij van de voorgevel van de kerk. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige Romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Leernsesteenweg 212A (Deinze)
Transeptloze basilicale kerk met driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde toren, ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met tegen het koor een calvarie en verder een collectie aan 20ste-eeuwse graftekens.