Beschermd monument

Windmolen Rotsaertmolen met gekasseide oprit

Beschermd monument van tot heden

ID
9599
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9599

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige windmolen Rotsaertmolen met gekasseide oprit en ingewerkte molenstenen.Waarden

De voormalige Rotsaertmolen met gekasseide oprit en ingewerkte molenstenen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze bakstenen achtkantige molenromp is als restant van de korenwindmolen met houten achtkantige bovenbouw met stelling en Hollandse kap een voor de regio uitzonderlijk molentype. Typologisch nog in de 18de eeuw te plaatsen, illustreert de achtkantvorm een bouwwijze die direct aansluit bij de vroeger ontstane houten achthoekige bovenkruiers. Als één van de enige nog bewaarde molenrompen is het een precieuze materiële getuige van het voorheen zo omvangrijke molenpatrimonium van de gemeente.
De gekasseide oprit en door maalstenen verhard erf voor de molen maken als oorspronkelijke toegang opklimmend naar de hoger gelegen molen integrerend deel uit van de oude molensite.

industrieel-archeologische waarde

Deze bakstenen achtkantige molenromp is als restant van de korenwindmolen met houten achtkantige bovenbouw met stelling en Hollandse kap een voor de regio uitzonderlijk molentype. Typologisch nog in de 18de eeuw te plaatsen, illustreert de achtkantvorm een bouwwijze die direct aansluit bij de vroeger ontstane houten achthoekige bovenkruiers. Als één van de enige nog bewaarde molenrompen is het een precieuze materiële getuige van het voorheen zo omvangrijke molenpatrimonium van de gemeente.
De gekasseide oprit en door maalstenen verhard erf voor de molen maken als oorspronkelijke toegang opklimmend naar de hoger gelegen molen integrerend deel uit van de oude molensite.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Romp van de Rotsaertmolen

Stationsstraat 45 (Maldegem)
Achtkantige bakstenen molenromp, wellicht opgetrokken tussen 1780 en 1816, waarop een houten achtkantige bovenkruier met houten stelling en Hollandse kap geplaatst was. Eind 19de eeuw werd een stoommachine geplaatst, waardoor de molen dan als korenstoom- en windmolen wordt omschreven.