Windmolen Rotsaertmolen met gekasseide oprit

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 45 (Maldegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43010/110.1
  • OO003117

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Rotsaertmolen

Stationsstraat 45, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen molenromp met gekasseide toegangsweg tussen en een met oude maalstenen verhard erfje ervoor. Beschermd als monument bij MB van 09.06.2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige windmolen Rotsaertmolen met gekasseide oprit en ingewerkte molenstenen.

Waarden

De voormalige Rotsaertmolen met gekasseide oprit en ingewerkte molenstenen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Deze bakstenen achtkantige molenromp is als restant van de korenwindmolen met houten achtkantige bovenbouw met stelling en Hollandse kap een voor de regio uitzonderlijk molentype. Typologisch nog in de 18de eeuw te plaatsen, illustreert de achtkantvorm een bouwwijze die direct aansluit bij de vroeger ontstane houten achthoekige bovenkruiers. Als één van de enige nog bewaarde molenrompen is het een precieuze materiële getuige van het voorheen zo omvangrijke molenpatrimonium van de gemeente.
De gekasseide oprit en door maalstenen verhard erf voor de molen maken als oorspronkelijke toegang opklimmend naar de hoger gelegen molen integrerend deel uit van de oude molensite.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.