Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID: 96   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96

Besluiten

Oorlogsmonument
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 22-02-2013  ID: 5142

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken voor de beide Wereldoorlogen in het centrum van Overijse, is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

In 1921 plechtig ingehuldigd oorlogsgedenkteken, door beeldhouwer Marcel Rau (1886-1966) ontworpen en vervaardigd, en gevormd door een massieve, als psuedo-gedenkzuil uitgewerkte vierkante sokkel in blauwe hardsteen, waarop een in brons gegoten, haast levensgrote, sierlijk en dynamisch weergegeven gevleugelde vrouwenfiguur. De naar de godin Nikè verwijzende vrouw met lauriertakken in beide handen, en de op de sokkel bevestigde bronzen reliëfs met de voorstelling van een gebroken zwaard en soldatenhelm, de wapens van Overijse en België, en de namen van de gesneuvelde soldaten, staan symbool voor overwinning, vaderland en opoffering.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsgedenkteken

Just. Lipsiusplein zonder nummer (Overijse)
Oorlogsmonument gevormd door een hardstenen sokkel waarop een in brons gegoten, gevleugelde vrouwenfiguur, naar ontwerp van Marcel Rau, ingehuldigd in 1921 en na 1945 aangevuld met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.