Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteelhoeve en kasteel de Beauffort met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-06-1979 tot heden

ID: 960   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/960

Besluiten

Kasteelhoeve, kasteel de Beauffort en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-1979  ID: 1264

Beschrijving

De bescherming omvat de kasteelhoeve en het kasteel de Beauffort met hun onmiddellijke omgeving.Waarden

De kasteelhoeve en het kasteel de Beauffort met hun onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein van het Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Eclectisch-neogotisch ­kasteeltje met bijgebouwen uit het derde kwart van de 19de eeuw omgeven door park van circa 8 hectare met twee vijvers, aangelegd in landschappelijke stijl in 1860-1870; vormt min of meer een geheel met het kasteeldomein van Linden (de Beauffort ); verschillende zeldzame en oude bomen.


Hovenierswoning van domein de Beauffort

Diestsesteenweg 37 (Lubbeek)
Ter hoogte van de hoofdtoegang van het kasteel staat de in een eclectisch stijl opgetrokken hovenierswoning van 1884.


Kasteeldomein de Beauffort

Diestsesteenweg 31 (Lubbeek)
In 1870 krijgt het kasteel grosso modo zijn huidige vorm, een sober neoclassicistisch gebouw van negen bij vijf traveeën, met drie bouwlagen op een hoge kelderverdieping, toegankelijk via een dreef en gelegen in park met twee kasteelhoeves, grafkapel en hovenierswoning.


Kasteelhoeven bij Kasteel de Beauffort

Kerkdreef 1-4, 5 (Lubbeek)
Aan de noordrand van het kasteeldomein de Beauffort bevinden zich twee kasteelhoeven, de oudste, op de kerkhofmuur aansluitende hoeve met gesloten aanlegpatroon is gebouwd rond 1756, vlak ernaast ligt een 19de-eeuwse hoeve gebouwd rond 1870.


Opgaande linde als eeuwfeestboom

Kerkdreef zonder nummer (Lubbeek)
Naast de kerk in Linden staat een hoge, opgaande linde. Deze boom is geplant als eeuwfeestboom in 1930. Tijdens deze viering van de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid werden op verschillende plaatsen in het land eeuwfeestbomen geplant. Deze eeuwfeestboom is aangeplant door de oud-strijders van het dorp, in aanwezigheid van de schoolkinderen. De linde heeft een omtrek van 236 cm en een hoogte van 22 m.


Parochiekerk Sint-Kwinten

Kerkdreef 2 (Lubbeek)
Neoromaans gebouw uit het begin van de 20ste eeuw.


Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Rechthoekig kasteel met polygonale uitsprongen onder een afgeknot leien schilddak, kadastraal geregistreerd in 1870, met dienstgebouw opgetrokken rond 1894 en omringend park in landschappelijke stijl.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Linden

Kessel-Lo (Leuven), Linden (Lubbeek)
Linden ligt ten oosten van Leuven, tussen de steenweg Leuven-Diest en de Chartreuzenberg. Het zuidelijk deel omvat naast het agrarisch gebied Sprengel ook de kasteeldomeinen de Beauffort en Beau Séjour. Kenmerkend voor het noordelijke deel van het omschreven gebied zijn de hellingbossen met de Kratenberg, het Ronde Bos en het Bleekbos, tot op het einde van de 18de eeuw één bos. Naast bossen kenmerken ook taluds, holle wegen en akkerland dit landschap.