Beschermd monument

Acht kapellen

Beschermd monument van 16-10-1997 tot heden
ID: 9601   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9601

Besluiten

Kapelletjes, omgevend weiland, hoeve en woonhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1997  ID: 3232

Beschrijving

Deze acht kapelletjes zijn samen beschermd als monument.


Waarden

De acht kapelletjes zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als voorbeeld van een klein bedevaartsoord bestaande uit een bakstenen kapel, vergezeld van zeven eveneens in baksteen opgetrokken kleinere kapelletjes met gepolychromeerde taferelen gewijd aan de Zeven Weeën, en oorspronkelijk omgeven door linden en cypressen. Dit alles op privaat initiatief in 1901 gerealiseerd in neogotische stijl met verzorgd baksteenparement en oorspronkelijke knipvoegen.

volkskundige waarde

als voorbeeld van een klein bedevaartsoord bestaande uit een bakstenen kapel, vergezeld van zeven eveneens in baksteen opgetrokken kleinere kapelletjes met gepolychromeerde taferelen gewijd aan de Zeven Weeën, en oorspronkelijk omgeven door linden en cypressen. Dit alles op privaat initiatief in 1901 gerealiseerd in neogotische stijl met verzorgd baksteenparement en oorspronkelijke knipvoegen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Acht kapellen

Kapelstraat zonder nummer (Maarkedal)
Dit klein bedevaartsoord bestaat uit een bakstenen kapel, vergezeld van zeven kleinere bakstenen kapelletjes met gepolychromeerde taferelen van een kruisweg. Dit alles werd op privaat initiatief in 1901 gerealiseerd in neogotische stijl. De aanpalende dorpsbebouwing gevormd door een in kern oudere hoeve, draagt bij tot het totaalbeeld van deze site.