Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof van Matthys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96021

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote gesloten hoeve, in de volksmond gekend als "hof van Matthys". Gelegen in de velden aan een slag nabij de straatbocht richting Rimeir en zeer beeldbepalend in de landelijke omgeving.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof van Matthys

Boterhoek 36 (Wichelen)
Grote gesloten hoeve, zeer beeldbepalend in de landelijke omgeving. Volgens cartografisch materiaal teruggaand op een hoeve met losse bestanddelen zoals opgetekend op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 en geƫvolueerd tot een boerderij met gesloten aanleg vastgelegd op het Primitief plan van circa 1834. Bedrijfsgebouwen aangepast in 1934. Zeer merkwaardige langsschuur typologisch in de 19de eeuw te situeren, volgens historische kaarten op de plaats van een ouder exemplaar.