Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Voorpostbunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 96038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96038

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorpostbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende tot de Duitse Hollandstellung.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Voorpostbunker

Sint-Niklaasstraat zonder nummer (Sint-Gillis-Waas)
Voorpostbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen behorende tot de Duitse Hollandstellung.