Acht kapellen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Schorisse
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat (Maarkedal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/45064/103.1
  • OO002578

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Acht kapellen

Kapelstraat zonder nummer, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Dit klein bedevaartsoord bestaat uit een bakstenen kapel, vergezeld van zeven kleinere bakstenen kapelletjes met gepolychromeerde taferelen van een kruisweg. Dit alles werd op privaat initiatief in 1901 gerealiseerd in neogotische stijl. De aanpalende dorpsbebouwing gevormd door een in kern oudere hoeve, draagt bij tot het totaalbeeld van deze site.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze acht kapelletjes zijn samen met hun onmiddellijke omgeving, bestaande uit het weiland en een hoeve met woonhuis, beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het weiland, zoals afgebakend op het plan, waarop zich de kapelletjes bevinden, alsook de aanpalende percelen met hoeve en woonhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

als voormalig bedevaartsoord dat met de aanpalende dorpsbebouwing één intrinsiek waardevol geheel vormt. Dit totaalbeeld van het zichtbaar leefmilieu omvat bestanddelen die niet kunnen veranderd worden zonder dat het geheel zijn typisch karakter verliest.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.