Kasteeldomein de Potter d'Indoye: deel van het park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Melle
Deelgemeente Melle
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 190, Brusselsesteenweg 192 (Melle)
Alternatieve naam Kasteeldomein Hof ter Meers: deel van het park

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44040/102.1
  • OO001968

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192, Melle (Oost-Vlaanderen)

Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming van het kasteelpark van kasteeldomein de Potter d’Indoye te Melle bij ministerieel besluit van 12 oktober 1994 wordt uitgebreid met enkele percelen in het zuidoosten.

Waarden

Deel van het kasteelpark van Kasteel de Potter d’Indoye is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

alle gronden die omstreeks 1900 bij de oude kasteelsite met walgrachten werden gevoegd en kort nadien een parkaanleg verkregen kaderend in een totaal nieuw plan en die thans de landschappelijk waardevolle omgeving vormen van Kasteel de Potter d’Indoye en zijn bijgebouwen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.