Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein de Potter d'Indoye: deel van het park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-10-1995 tot heden

ID: 9605   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9605

Besluiten

Kasteel de Potter d'Indoye en deel van het kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2943

Beschrijving

De bescherming van het kasteelpark van kasteeldomein de Potter d’Indoye te Melle bij ministerieel besluit van 12 oktober 1994 wordt uitgebreid met enkele percelen in het zuidoosten.Waarden

Deel van het kasteelpark van Kasteel de Potter d’Indoye is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

alle gronden die omstreeks 1900 bij de oude kasteelsite met walgrachten werden gevoegd en kort nadien een parkaanleg verkregen kaderend in een totaal nieuw plan en die thans de landschappelijk waardevolle omgeving vormen van Kasteel de Potter d’Indoye en zijn bijgebouwen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.