Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Smidse en dorpswoning De Vliegher

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 96086   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96086

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De smidse en de bijhorende woning werden volgens het kadasterarchief samen opgericht in 1880 door Adolphe Jacobs, smid. Volgens mondelinge bron bleef de smidse, bekend als smidse De Vliegher, tot in de jaren 1960 in bedrijf en werd in het huis van de smid tevens café gehouden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Smidse en dorpswoning De Vliegher

Geerstraat 38 (Dendermonde)
De smidse en de bijhorende woning werden volgens het kadasterarchief samen opgericht in 1880 door Adolphe Jacobs, smid. Volgens mondelinge bron bleef de smidse, bekend als smidse De Vliegher, tot in de jaren 1960 in bedrijf en werd in het huis van de smid tevens café gehouden.