Beschermd monument

Mazenzeledries

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden
ID: 961   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/961

Besluiten

Mazenzeledries, molenromp met maalderij en molenkouter
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1999  ID: 3376

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Mazenzeledries.
Deze dries gaat terug tot het oorspronkelijke hof van Masingasele en ligt aan de basis van het latere dorp Mazenzele.

Ten noorden van de Mazenzeledries ligt de Molenkouter die beschermd is als dorpsgezicht. Op deze kouter ligt een molenromp met maalderij die beschermd zijn als monument.Waarden

De Mazenzeledries is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

volkskundige waarde

de dries van Mazenzele is een zeer goed bewaarde dries. In de schaduw van de bomen heerst een landelijke rust, waar menig kunstenaar zijn inspiratie vindt en waar naar jaarlijkse traditie op Sinksendag de koningschieting wordt gehouden.

historische waarde

de Mazenzeledries behoort ongetwijfeld tot het oorspronkelijke ‘hof of Masingasele’, waaruit het latere dorp Mazenzele zal groeien. Historisch-landschappelijk is, naast de herkenbaarheid van het plant- en weiderecht, de ongewijzigde oppervlakte van de dries een belangrijk gegeven. Vanaf 1854 werd de ‘Maxenzele de Societeit St.-Petrus’ systematisch eigenaar van de percelen van de dries. Heden ten dage is deze schuttersgilde – met 28 leden-eigenaars – nog steeds eigenaar van de dries. Het is een curiosum, enig in zijn soort. De dorpsdries, de Gilde en het oude Hof in het Borrewater gaan terug tot één en dezelfde kern, namelijk het ontstaan en de oorsprong van het latere dorp.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mazenzeledries

Dries zonder nummer (Opwijk)
De Dries heeft een oppervlakte van 1 hectare 31 centiare en bestaat uit twee driehoekige pleinen.