Beschermd monument

Sint-Elisabethbegijnhof: Convent Ter Pielvaecx

Beschermd monument van tot heden

ID
9612
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9612

Besluiten

Sint-Elisabethbegijnhof: conventen en poorten
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2997

Beschrijving

De bescherming omvat het convent Ter Pielvaecx in het Sint-Elisabethbegijnhof van Gent, met inbegrip van het begijnenhuis aan de Zwartekatstraat. Het begijnhof werd in 1956 als landschap en in 1994 als stadsgezicht beschermd.Waarden

Het Convent Ter Pielvaecx, later convent Sint-Jozef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als convent van het voormalig Sint-Elisabethbegijnhof, teruggaand tot de 13de eeuw, met twee parallelle vleugels met voortrapgevels, wederopgebouwd in 1640-41 in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met karakteristieke deur met zijlicht, vensters met roedenverdeling en geblokte ontlastingsbogen en cartouches in de top;
als voorbeeld van een 17de-eeuws convent met deels behouden interieurelementen zoals zware versierde moerbalken op zandstenen consoles, een gewelfde kamer en laatgotische haard.

historische waarde

als convent van het voormalig Sint-Elisabethbegijnhof, teruggaand tot de 13de eeuw, met twee parallelle vleugels met voortrapgevels, wederopgebouwd in 1640-41 in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met karakteristieke deur met zijlicht, vensters met roedenverdeling en geblokte ontlastingsbogen en cartouches in de top;
als voorbeeld van een 17de-eeuws convent met deels behouden interieurelementen zoals zware versierde moerbalken op zandstenen consoles, een gewelfde kamer en laatgotische haard.

wetenschappelijke waarde

als convent van het voormalig Sint-Elisabethbegijnhof, teruggaand tot de 13de eeuw, met twee parallelle vleugels met voortrapgevels, wederopgebouwd in 1640-41 in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met karakteristieke deur met zijlicht, vensters met roedenverdeling en geblokte ontlastingsbogen en cartouches in de top;
als voorbeeld van een 17de-eeuws convent met deels behouden interieurelementen zoals zware versierde moerbalken op zandstenen consoles, een gewelfde kamer en laatgotische haard.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Convent Ter Pielvaecx

Begijnhofdries 20-23, 24, 24A-G (Gent)
Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van Sint-Jozef, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Twee trapgevels van 9 treden en een topstuk, van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41. Hoekhuis met zijgevel van drie traveeën met een getrapt dakvenster ter hoogte van de middentravee.

Is de omvattende bescherming van

Begijnenhuis van Sint-Jozef

Begijnhofdries 21-24, 24A-G, Zwartekatstraat zonder nummer (Gent)
Huis van Sint-Jozef, in oorsprong deel van Convent Ter Pielvaecx, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, met links aandak met muurvlechtingen, uit de 17de eeuw.