Beschermd monument

Windmolen De Witte Molen

Beschermd monument van 27-09-1943 tot heden

ID: 9616   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9616

Besluiten

Windmolen De Witte Molen en windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1943  ID: 83

Beschrijving

De windmolen De Witte Molen is beschermd als monument.Waarden

De windmolen genaamd De Witte Molen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Witte Molen

Gladiolenstraat 2 (Sint-Niklaas)
Op een verhevenheid staande achtkantige bakstenen grondzeiler met leien dakbedekking uit de 17de eeuw; eenvoudige rechthoekige muuropeningen.