Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats van Bareldonk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
96184
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96184

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1937 verleende de gemeente goedkeuring voor de aanleg van een begraafplaats op een perceel grond van 42 aren, geschonken door burgemeester Alfred Janssens en gelegen op 400 meter ten noordoosten van de Bareldonkkapel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats van Bareldonk

Schriekenstraat zonder nummer (Berlare)
Het aanlegplan en de ingang tot de kleine begraafplaats zijn een ontwerp van architect J. Van de Wiele van 1938. Tweedelig laag ijzeren toegangshek aan samengestelde bakstenen hekpijlers. Eenvoudige aanleg gekenmerkt door een breed middenpad dat van de toegang leidt naar het kerkhofkruis en evenwijdige grafperken.