Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Sint-Jacobus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96198
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96198

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruimer huis van vier traveeën, bak- en zandsteenstijl uit de zeventiende eeuw. Grondig gerestaureerd in 1975-76. Behouden verankering. Gerestaureerde kruiskozijnen overspannen met gekoppelde rollaagjes. Rechthoekige deur met hoekconsooltjes onder bolkozijn als bovenlicht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Sint-Jacobus

Provenierstersstraat 11, 11A (Gent)
Ruimer huis van vier traveeën, bak- en zandsteenstijl uit de zeventiende eeuw; grondig gerestaureerd in 1975-76. Blinde zijpuntgevel met muurvlechtingen.