Beschermd monument

Hoeve Rosengoed

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden
ID: 9620   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9620

Besluiten

Het Motje met omgeving, hoeve Rosengoed en pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrusparochie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2976

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de site met walgrachten, het boerenhuis, de hoevepoort en de bedrijfsgebouwen met uitzondering van de recente constructies van de hoeve Rosengoed.


Waarden

Hoeve Rosengoed, inzonderheid de site met walgrachten, boerenhuis, hoevepoort en bedrijfsgebouwen met uitzondering van de recente constructies, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als representatief en goed bewaard voorbeeld van een site met walgrachten bekend staand sinds eind 13de eeuw waarvan het grachtenpatroon de verdeling in een opper- en neerhof illustreert;
Als hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning samengesteld uit een neerhofwoning van 1617 en een vroeger buitenverblijf van de heer van 1750, met typische kenmerken van de regionale hoevebouw;
Als een zeldzaam overblijfsel van een monumentale hoevepoort aan de inkom van het omgrachte boerenerf.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Rosengoed

Windgat 11 (Lochristi)
Omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Voormalige heerlijkheid met lage justitie en leen van de Gentse Sint-Pietersabdij, vroegste vermelding waarschijnlijk daterend van 1297-98.