Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Goed te Magerheit

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-07-1996 tot heden
ID: 9631   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9631

Besluiten

Hoeve Goed te Magerheit met woning
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1996  ID: 3053

Beschrijving

De hoeve Goed te Magerheit is met de onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.


Waarden

Hoeve Goed te Magerheit of Polfliethoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een goed dat reeds vermeld werd in 1496, gelegen binnen de Lokerse zandstreek op vroegere vrij natte heidegrond, deels omgeven door walgrachten en deels afgezoomd met knotwilgen en dat tijdens het Ancien Régime beheerd werd door het Land van Dendermonde.
Als voorbeeld van een hoeve met losse bestanddelen met achterin gelegen bouwkundig belangrijk boerenhuis uit eind 17de - begin 18de eeuw in typisch landelijke traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, vergezeld van een typisch en merkwaardig bijbehorend groot bedrijfsgebouw uit de 19de eeuw en enkele losse constructies, aan de straat afgesloten door een toegangshek tussen bakstenen hekpijlers en sierlijke afsluithekken.
Als voorbeeld van regionaal vakmanschap en van intense volkskunst zowel wat de buiten- als binnenafwerking van de hoofdgebouwen betreft.

volkskundige waarde

als voorbeeld van een goed dat reeds vermeld werd in 1496, gelegen binnen de Lokerse zandstreek op vroegere vrij natte heidegrond, deels omgeven door walgrachten en deels afgezoomd met knotwilgen en dat tijdens het Ancien Régime beheerd werd door het Land van Dendermonde.
Als voorbeeld van een hoeve met losse bestanddelen met achterin gelegen bouwkundig belangrijk boerenhuis uit eind 17de - begin 18de eeuw in typisch landelijke traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, vergezeld van een typisch en merkwaardig bijbehorend groot bedrijfsgebouw uit de 19de eeuw en enkele losse constructies, aan de straat afgesloten door een toegangshek tussen bakstenen hekpijlers en sierlijke afsluithekken.
Als voorbeeld van regionaal vakmanschap en van intense volkskunst zowel wat de buiten- als binnenafwerking van de hoofdgebouwen betreft.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Goed te Magerheit

Vossenstraat 24 (Lochristi)
Hoeve met losse bestanddelen en deels bewaarde walgrachten. IJzeren toegangshek aan twee gewitte, vierkante bakstenen hekpijlers met zijdelings aansluitende ijzeren leuningen voor de straatgracht.