Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis 't Gauden Hant

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96379
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96379

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis 't Gauden Hant

Kleine Vismarkt 8 (Gent)
Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Bak- en zandstenen voorgevel met dubbelhuisopstand en in- en uitgezwenkte top. Zijgevel van vier traveeën met bakstenen lijstgevel. Gedeeltelijk gerestaureerd in 1890, waarbij de geveltop volledig gereconstrueerd werd.